Ingelstorps kvarn

Kvarnruinen ligger strax intill vägen mellan Berg och Tolg.

Platsen är känd som en kvarn- och sågverksplats sedan 1600-talet, men har kanske funnits betydligt längre än så.

Morgonen den 25 mars1960 brann Ingelstorps kvarn och sågverk ner. Idag finns bara husgrunder, kvarnränna och kvarndamm kvar. Den kvarn som brann uppfördes 1860-talet. Kvarndammen byggdes ca 1845. Vid branden förstördes också den såg som var bygd i vinkel till kvarnen.

Området är registrerat som fornlämning och röjs av Länsstyrelsen i Kronobergs län.