Nyheter

Program för Bergveckan

Nu hittar du det fullständiga programmet för Bergveckan 2-10 juli här på bergsocken.se under rubriken Bergveckan.

Björkängen vår nya mötesplats

Bergs anrika idrottsförening Bergslunds GOIF har fått en ny start. Gamla fotbollsplanen är omdöpt till Björkängen och föreningen har fått stöd från Jordbruksverket att bygga utegym, scen och utedass.

Gångväg mellan bygdegården och kyrkbyn

Ett starkt önskemål från Bergborna är att få gång- och cykelvägar utmed våra mest trafikerade vägar.