Nyheter

Föreningarnas verksamhet

Läs minnesanteckningar från första samverkansmötet mellan föreningarna i Berg i sept. 2022.

Lädja Ladies

Nu är det tradition: Lädja Ladies blir den 11/11 kl 18.00 hos Elisabet. Det blir mat och prat och sällskapsspel.

Badplatsföreningens årsmöte

Lädja badplatsförening bjuder in till årsmöte den 21/10 kl 18. Efter mötet serveras en buffé. Anmälan.

Björkängen vår nya mötesplats

Bergs anrika idrottsförening Bergslunds GOIF har fått en ny start. Gamla fotbollsplanen är omdöpt till Björkängen. 

Gångväg mellan bygdegården och kyrkbyn

Ett starkt önskemål från Bergborna är att få gång- och cykelvägar utmed våra mest trafikerade vägar.