Besökskarta för Berg

Sockenrådet har tagit fram en karta, tänkt för dem som besöker Berg och vill veta mer om bygden. 

Den tryckta kartan finns på olika platser i närområdet. Du ser de nedan:

Besökskarta-kartan