Bergbladet

I Bergbladet kan man läsa om vad som händer i bygden. Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd och delas ut till hushållen. Bladet finns också att ladda ner här:

Bergbladet sept 2022

Ladda ned Bergblad 178