Om sockenrådet

"Bergs sockenråd skall vara ett forum där alla med intresse för Bergs socken skall kunna framföra sina önskemål, idéer och problem. Sockenrådet är obundet till politiska partier och neutralt till religiösa samfund och nykterhetsorganisationer. Sockenrådet skall, genom att påverka politiker, myndigheter och berörda organ, sträva efter och arbeta för en samhällsutveckling som gagnar vår bygd och dess invånare."

Så inleds stadgarna som stakar ut riktningen för Bergs sockenråds verksamhet.
Sockenrådet utses av sockenstämman som hålls varje år. Här har alla med intresse för Berg yttrande- och motionsrätt, och alla över 15 år som är skrivna i socknen rösträtt. Första sockenstämman hölls den 28 augusti 1988.
I sockenrådet finns representanter från socknens alla delar. Tanken är att sockenrådet ska kunna vara bygdens samlade röst i olika avseende. Men rådet har också uppgiften att öka gemenskapen i bygden. Verksamheten inriktar sig därför dels av att trycka på olika politiska organ och myndigheter i frågor som berör bygden dels att ordna aktiviteter som skapar ”vi”-känsla.

 • Bergbladet: Bergs sockenråd utger Bergbladet, ett informationsblad öppet för alla, som delas ut till hushållen 6-8 gånger per år. Bladet har funnits sedan början av 1990-talet och närmar sig 200 utgåvor.
 • Hemsidan: Bergs sockenråd är också initiativtagare och ansvarigt för hemsidan bergsocken.se, som funnits sedan hösten 2001. Den omarbetades 2011 och har nu gjorts om för tredje gången 2022.
 • Årets Bergbo: Bergs sockenråd står bakom utmärkelsen Årets Bergbo. De första utsågs 1992 och det var systrarna Malin och Jenny Johansson, som startade sommarcafé i bygdegården. Ledord för utmärkelsen är: aktuell – ideell – för bygdens bästa.
 • Bergveckan: Bergs sockenråd är också sammanhållande länk för Bergveckan, ett årligen återkommande arrangemang som engagerar hela bygden. Första Bergveckan hölls 1996.
 • Leaderprojekt: Bergs sockenråd har varit projektägare för Leader-projektet KNUFF 2010 och det efterföljande projektet Branding Berg 2011.

Ledamöter 2023/2024

 

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

De har fått utmärkelsen Årets Bergbo:

Bergs sockenråd har under flera år delat ut utmärkelsen Årets Bergbo. Tre kriterier är vägledande för utmärkelsen: Aktuell - Ideell - För bygdens bästa. 

1992: Malin och Jennie Johansson, Torshult
1993: Karl-Olof Gustafsson, Ernatorp
1994: Åke Stern, Matkull
1995: Bertil Karlsson, Furuledet
1996: Sune Andersson, Vinninge
1997: Anders och Margareta Johansson, Ugglehult
1998: Märta och Börje Schlecker, Berg
1999: Bo Karlsson, Berg
2000: Alvar Karlsson, Berg
2001: Erik Andersson, Hult
2002: Cornelia Richter, Torshult
2003: Elwy Löwall, Berg
2005: Ulla och Roland Johansson, Berg
2006: Bengt Jonasson, Ryssby/Hagstad
2007: Heidi Sydmark, Bergs prästgård
2010: Lars-Göran Pehrsson, Ernatorp
2011: Cecilia och Lars-Göran Hedstig, Lädja
2012: Birgitta Hansson, Sörskog och Bengt Göransson, Lädja
2013: Jonas Gate, Bråt
2014: Ann-Cathrin Carlsson, Fagerås
2015: Hedersomnämnande till Bergslunds kooperativa förskola
2016: Cecilia Zadig, Gunnar Petersson, Linnéa Ivarsson
2017: Barbro Ahl, Berg
2018: Björn Einvall, Hjulatorp
2021: Hedersomnämnande till Thage G Peterson
2022: Kerstin Danielsson och Emma Persson   
2023: Jenny Hansson, Marie Svensson och Maria Bjurström
2023: Hedersomnämnande till Lars-Erik Persson för ordförande i sockenrådet i 24 år

De har varit ordförande i sockenrådet

Lars-Göran Pehrsson, Ernatorp, 1988-89
Annel-Li Fiskesjö, Ernatorp, 1990- 1991
Ingen ordförande 1992 (ambulerande inom sockenrådet)
Lars-Göran Pehrsson, Ernatorp, 1993-1998
Lars-Erik Persson, Lädja, 1999-2023