Om Bergveckan

Bergveckans syfte är att stärka gemenskapen i bygden och att locka besökare för att på så sätt sätta Berg på kartan.
Det är Bergborna och de lokala föreningarna som arrangerar Bergveckan. Programmet ska i huvudsak utgå från Bergbornas förmågor, idéer och produkter. Det står de lokala arrangörerna fritt att bjuda in personer som kan bidra till arrangemanget, men det är ingen öppen marknad. Bergveckan ska däremot vara ett öppet arrangemang i den meningen att idéer bejakas hellre än begränsas.
Bergveckan blir det Bergborna vill göra den till!

Historik

Bergveckan inleds alltid lördagen veckan efter midsommar och pågår i nio dagar. Under dessa dagar varvas utställningar och försäljning av konst och hantverk med aktiviteter av olika slag.

Bergveckan är idag den stora begivenheten i Berg. För bergborna själva, för alla med anknytning till bygden, men också för ”vanliga” besökare från när och fjärran. Arrangemanget har väckt uppmärksamhet på olika håll och också stärkt gemenskapen i bygden.

Bergveckan har sitt ursprung i Lädjautställningen, en hantverksutställning som startade i liten skala 1976 och som mött stort intresse under åren. När Lädjautställningen varit etablerad i många år föddes idén om att utveckla utställningen med fler arrangemang.

Den 21 november 1995 bjöd sockenrådet in representanter från hembygdsföreningen, badplatsföreningen, ridklubben, Lilla Björka, bygdegårdsföreningen och scouterna för att se vilket intresse som fanns för en samlad aktivitetsvecka. Redan vid detta första möte lades grunden för Bergveckan som man beslutade att hålla samma tid som Lädja-utställningen för att få draghjälp av varandra. Det stod också klart att varje förening ansvarar för sina egna arrangemang, men att planeringen och marknadsföringen samordnas i sockenrådets regi.

Sommaren 1996 genomfördes den första Bergveckan.

Sedan dess har Bergveckan stegvis utvecklats och programpunkterna har blivit fler och fler. Vissa inslag har försvunnit och andra kommit till. Men grunderna från första mötet kvarstår.

Bergveckan inleds alltid helgen efter midsommar och pågår i nio dagar.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!