Leva och bo

Förskola

Ett vinnande koncept för en levande landsbygd och kontinuerlig inflyttning är närhet till bra barnomsorg. Föräldrakooperativet Bergslund startades 1990 av Bergbor för att bedriva förskole- och fritidsverksamhet för bygdens barn. Idag tar man emot barn i åldrarna 1-12 år. Bergs bygdegård byggdes till och verksamheten har bedrivits där sedan dess. Under årens lopp har föräldrakooperativet blivit en viktig knutpunkt för sammanhållningen i bygden och en inkörsport för nyinflyttade familjer. Föreningen drivs med ett stort engagemang och har under åren även lockat till sig familjer utanför bygden.

Föräldrakooperativet är dessutom Bergs största arbetsplats med 8 anställda. Föreningen har en stabil ekonomi och en väl inarbetad organisation med en trogen personalstyrka. Antalet medlemsfamiljer har de senaste åren legat mellan 25-30 stycken och antalet inskrivna barn i verksamheten 35-45 stycken.

Verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument. Man jobbar bl.a. med att ge barnen förankring i hembygden samt att grundlägga barnens känsla och förståelse för natur och miljö genom regelbunden utomhusverksamhet. Man ger barnen tid att lära och utvecklas i sin egen takt, tid till mycket fri lek samt jobbar med empati, medmänsklighet och omtanke om varandra.

Förskolan är mycket populär och ger barnen en trygghet och sammanhållning som håller i sig upp i åren. För mer info besök föreningens hemsida: www.bergslund.se

Bredband via fiber

Föreningen Bredband i Berg bildades hösten 2010 med ambitionen att förse hela Bergs socken med fiber. På grund av det nya bidragstaket från EU beslutade man snart att dela upp socknen i mer än ett projektområde.
Bredband i Berg Norra tog sig an uppgiften att förse norra delen av socknen, Lädja med omnejd, med bredband. Projektet genomfördes i samband med att nytt elnät drogs.
Därefter bildades Bredband i Berg Södra som anslöt återstående delar av socknen med fiber - undantaget området kring byarna Holma och Ramsås som tillhör Öhr/Ormesberga byanät.

Bredband i Berg södra är numera sålt till Wexnet.

Besök följande hemsidor för mer information: 
Bredband i Berg Norra

Bredband i Berg Södra: Wexnet

Ör och Ormesberga byanät:

Fiskekort

Bergsjöns m. fl. sjöars fiskevårdsområde omfattar:

 • Bråtsjön,
 • Lädjasjön,
 • Bergsjön,
 • Löjesjön,
 • Gunnarstorpssjön
 • Kyrksjön

Ordförande i fiskevårdsföreningen är Peter Gustavsson, Holkastorp, Tolg.

Fiskekort finns att köpa hos:

 • Tolgs Lanthandel, tel. 0470- 550 400, 073-800 05 17
 • Frendo Lammhult, tel. 0472-26 07 00
 • Bertil Johansson, Torshult, tel. 0472-720 72
 • Michael Andersson, Lädja, tel. 0472-751 75
 • Bengt-Göran Andersson, Hjulatorp, tel 070-535 55 02

Båt finns för uthyrning i Bergsjön. Uthyrare är Bengt-Göran Andersson Hjulatorp tel 070- 535 55 02..