Bredband via fiber

Föreningen Bredband i Berg bildades hösten 2010 med ambitionen att förse hela Bergs socken med fiber. På grund av det nya bidragstaket från EU beslutade man snart att dela upp socknen i mer än ett projektområde.
Bredband i Berg Norra tog sig an uppgiften att förse norra delen av socknen, Lädja med omnejd, med bredband. Projektet genomfördes i samband med att nytt elnät drogs.
Därefter bildades Bredband i Berg Södra som anslöt återstående delar av socknen med fiber - undantaget området kring byarna Holma och Ramsås som tillhör Öhr/Ormesberga byanät.

Bredband i Berg södra är numera sålt till Wexnet.

Besök följande hemsidor för mer information: 
Bredband i Berg Norra

Bredband i Berg Södra: Wexnet

Ör och Ormesberga byanät: