Småstugornas folk

Välkommen till databasen "Småstugornas folk i Berg".

Databasen ett komplement till boken "Småstugornas folk i Berg". I basen finns de torp och backstugor som funnits i Berg sedan slutet av 1700-talet och fram till andra världskriget, eller till dess att torp och småstugor blivit friköpta och bildat egna fastigheter. Här finns också alla de personer som under dessa år varit bosatta i småstugorna och omnämnda i Bergs kyrkoböcker.

Just nu är databasen under uppdatering.

Välkommen att söka i databasen när den är igång igen.