Småstugornas folk

Välkommen till databasen "Småstugornas folk i Berg".

Databasen ett komplement till boken "Småstugornas folk i Berg", utgiven av Bergs hembygdsförening. I databasen finns de torp och backstugor som funnits i Berg sedan slutet av 1700-talet och fram till andra världskriget, eller till dess att torp och småstugor blivit friköpta och bildat egna fastigheter. Här finns också alla de personer som under dessa år varit bosatta i småstugorna och omnämnda i Bergs kyrkoböcker. Du kan alltså söka i databasen efter både geografisk plats och person.

Uppgifterna har sammanställts av Åke Stern och Sune Andersson som också ansvarat för boken som kom ut 2003. 

Mycket förändrades i landskapet vid stormen Gudrun och därefter har databasen under 2011-2020 uppdaterats med koordinater och iakttagelser på platserna.

Vi arbetar för att modernisera databasen, men du når den tills vidare via denna länk:

Databasen Småstugornas folk i Berg