Förskola

Ett vinnande koncept för en levande landsbygd och kontinuerlig inflyttning är närhet till bra barnomsorg. Föräldrakooperativet Bergslund startades 1990 av Bergbor för att bedriva förskole- och fritidsverksamhet för bygdens barn. Idag tar man emot barn i åldrarna 1-12 år. Bergs bygdegård byggdes till och verksamheten har bedrivits där sedan dess. Under årens lopp har föräldrakooperativet blivit en viktig knutpunkt för sammanhållningen i bygden och en inkörsport för nyinflyttade familjer. Föreningen drivs med ett stort engagemang och har under åren även lockat till sig familjer utanför bygden.

Föräldrakooperativet är dessutom Bergs största arbetsplats med 8 anställda. Föreningen har en stabil ekonomi och en väl inarbetad organisation med en trogen personalstyrka. Antalet medlemsfamiljer har de senaste åren legat mellan 25-30 stycken och antalet inskrivna barn i verksamheten 35-45 stycken.

Verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument. Man jobbar bl.a. med att ge barnen förankring i hembygden samt att grundlägga barnens känsla och förståelse för natur och miljö genom regelbunden utomhusverksamhet. Man ger barnen tid att lära och utvecklas i sin egen takt, tid till mycket fri lek samt jobbar med empati, medmänsklighet och omtanke om varandra.

Förskolan är mycket populär och ger barnen en trygghet och sammanhållning som håller i sig upp i åren. För mer info besök föreningens hemsida: www.bergslund.se