Caltexmacken

CaltexmackenCaltexmacken ligger mitt i Bergs kyrkby och är en autentisk bensinstation och verkstad från 1950-talet. Macken är privatägd, men brukar hållas öppen för allmänheten under Bergveckan. Även interiören är intressant för entusiaster, då mycket är kvar sedan verksamheten var i gång.