Bergs hembygdsgård

Hembygdsgården ligger strax öster om Bergs kyrka och alldeles intill Elin Wägners Lilla Björka.

Mangårdsbyggnaden låg ursprungligen i Hult, Bergs socken. Huset plockades ner och sattes samman igen på sin nuvarande plats i början av 1950-talet.

Hembygdsföreningen fick huset som gåva av grosshandlaren Carl F. Jonasson, Lammhult och trävaruhandlaren Gunnar Petersson, Lammhult.

Den vackra tomten på ca 5 000 m2 fick hembygdsföreningen som gåva 1950 av familjen Skogström på Bergs säteri.

Loftboden

Loftboden hämtades från Vegby Långagärde i Moheda socken och uppfördes igen 1956. Boden köptes av dåvarande ägaren Einar Tall för 450 kronor. Enligt Einar Tall bör byggnaden ha en ålder av minst 200 år.

I loftboden finns Karl-Olof Gustafssons träskulpturer på bottenvåningen och ett hantverksmuseum på övervåningen.

Ladugården

Ladugården kommer från torpet Skogsnäs under Ugglehult i Aneboda socken som ägdes av syskonen Ada och Gunnar Gyllensten. Ladugården inköptes 1961 för 100 kronor. Ladugården lär ha varit uppförd i nyskick kring sekelskiftet 1900.

I ladugården finns ett hembygdsmuseum.

 

Både loftboden och ladugården uppfördes av byggmästaren John Svensson från Ljunghaga.

 

Byggnaderna är öppna under Bergveckan och ett antal söndagar under sommaren. Då serveras kaffe och våffla.

Även andra aktiviteter och kurser sker under sommarhalvåret som lieslåtter, bygga smålandsgärdsgård och ympning.