Bergs kyrka

Bergs kyrka uppfördes under 1830-talet och invigdes av biskopen Esias Tegner 1835.

Kyrkan är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil där större delen av inredningen är ursprunglig. Kyrkan har renoverats ett flertal gånger. Kyrkan åtreinvigdes efter den senaste genomgripande renoveringen i december 2017.

Svenska kyrkan i Berg