Bergs gamla kyrkogård

Gamla kyrkogården eller ödekyrkogården ligger strax intill landsvägen mot Rottne – två kilometer söder om Bergs kyrka.

Kyrkogården uppfördes troligen under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. På platsen finns idag ruinen efter Bergs medeltida kyrka. Den gamla kyrkan revs 1831 och delar av den har använts som byggnadsmaterial till den nya kyrkan. En del andra föremål har tagits tillvara och finns nu i den nya kyrkan.

Svenska kyrkan/Bergs ödekyrkogård