Bjursjö

Bjursjö är en liten jordbruksfastighet i Bergs socken. Den ligger i ett vackert landskap med betesmarker, slåtterängar, löv- och barrskogar. Gården har brukats ålderdomligt och småskaligt fram till dess den siste ägaren, Gustaf Andersson, dog. Gården överfördes 1995 till stiftelsen Gustafs Bjursjö. Gården har anor från 1600-talet.

Stiftelsen Gustafs Bjursjö i Berg tilldelas Växjö kommuns landskapsvårdspris 2021. Stiftelsen förvaltar 72 hektar odlingslandskap, skog och byggnader i Bjursjö och tilldelas priset för sitt arbete med att förvalta naturarvet och kulturlandskapet. 

Stiftelsen förvaltar fastigheten med syfte att tillämpa ett småskaligt skogsbruk, hålla ängs- och hagmarker öppna samt vårda kulturlandskapet och byggnaderna i Bjursjö. 

Naturkartan Växjö/Parkering Bjursjö

Omarkerad stig som går från Parkering Bjursjö till Sjöuddens slåtteräng.

Naturkartan Växjö/stig Bjursjö

Sjöuddens slåtteräng

Under juni-juli förvandlas slåtterängen vid Hacksjön till en komplett midsommarpalett. Bland blommorna märks prästkrage, stor blåklocka och brandlilja. Även solvända och jungfrulin växer här. Ängen är också rik på fjärilar. Pärlgräsfjäril och älggräspärlemorfjäril gästar ofta.

a title="Naturkartan Växjö/Sjöuddens slåtteräng" hre">htt"s://www.naturkartan.se/sv/vaxjo/sjouddens-slatterang