Hultaklint och Singoallas grotta

Hultaklint är en mäktig utsiktspunkt, 290 meter över havet, där man kan se vida omkring. Med rätt förutsättningar lär man kunna se fem kyrktorn. Vägen till Hultaklint är skyltad genom Lädja by, över Hult, in i trolsk granskog. Det finns en markerad parkeringsplats för en handfull fordon och därifrån får man gå – eller snarare klättra – upp till toppen.

Från utsiktsplatsen fortsätter gångstigen brant ner mot Singoallas grotta. Det är egentligen ingen grotta, utan snarare ett schakt i bergsplatån. Över den ligger ett stort stenblock som bildar tak över den trånga gången. Här sägs Singoalla ha bott med ett barn och en man som var hennes frivillige slav.

Det är kanske inte själva grottan som imponerar mest på besökaren, utan miljön som helhet som kan sätta fart på fantasin. Från grottan stupar berget brant ner i Klintsjön, som brukar sägas vara bottenlös. Enligt sägnen försökte en man en gång loda sjön. Ur djupet hördes då en röst: ”mäter du mina hus och väggar så ska jag mäta dina ben och läggar”. Trots allt har sjön uppmätts till 22 meters djup.

Viktor Rydbergs Singoalla

Den som fått oss att förknippa denna plats med Singoalla är författaren Viktor Rydberg (1828-1985). Han tillbringade två olyckliga år som gymnasist i Växjö och blev senare informator hos herrskapet på Bergs herrgård. Här upplevde han troligen en kärlekssaga och här har han med säkerhet hämtat inspiration till den romantiska medeltidsberättelsen ”Singoalla”. Romanen gavs ut första gången 1857. Kanske också bygdens stora författare Elin Wägner (1882-1949) har bidragit till att grottan i Berg förknippas med Rydbergs roman, då hon i artiklar stärkt den bilden.

I Naturkartan Växjö finns information som hjälper dig att planera din utflykt till kommunens naturreservat, friluftsområden samt många andra besöksvärda platser på land och vid vatten. 

Hultaklint

 

 

 

 

 

Naturkartan Växjö/Hultaklint