Rösås rote

Rösås rote omfattar Rösås, Bråt, Hult och Lunden. Detta är en sjörik trakt och byarna ligger vackert nära Lången, Bråtsjön och Lundasjön. Här går också vattendelaren mellan Lagans och Mörrumsåns sjösystem. Rösås har karaktären av en medeltida klungby. Här bodde Elin Wägners väninna Flory Gate. Stugan i Bergs hembygdsgård är flyttad från Hult. Hultaklint med Singoallas grotta besöks av flera hundra människor varje år.