Lövhults rote

Till Lövhults rote hör förutom Lövhult med Ekenäs också Slätthult, Boanäs, Bjursjö och Håknahult. Roten finns väl dokumenterad, dels genom gamla kartor, dels genom Harry Danielssons forskningar. Boende i byn Lövhult kan spåras till tidigt 1600-tal och har hela byn har varit en enda stor släktgård. Jordbruksfastigheten Bjursjö ägs och förvaltas av stiftelsen Gustafs Bjursjö som har som mål att bibehålla de värden som är knutna till fastigheten vad gäller odlingslandskap, skog och övrig natur.