Lädja rote

Lädja är socknens största by. De jordbruks-historiska spåren är omfattande med förhistoriska röjningsrösen, stenmurar, äldre vägar och välbevarad 1800-talsbebyggelse. Idag är det endast ett fåtal som lever enbart på jord- och skogsbruk Byn ligger på sydsl