Herrgårdens rote

Herrgårdens rote omfattar Bergs Säteri och de fastigheter som tidigare var torp under gården. Säteriet bildades under 1600-talet, då ett antal gårdar med anor från 1300- och 1400-talet sammanfördes under en ägare. Säteriet har under 1700- 1800-talen ägts av olika släkter. Nuvarande huvudbyggnad fick sin andra våning 1799. Under gården fanns tidigare förutom ett husartorp, ett stort antal torp och backstugor av vilka många idag finns kvar som egna fastigheter. Säteriet är idag privatbostad.