Hjulatorps rote

Hjulatorps rote ligger längst i sydöst. Till den hör byarna Hjulatorp och Torshult. I Hjulatorp finns en hällristning, troligtvis från äldre bronsåldern (3500 år före vår tid). Hällristningar är ovanliga i Småland. I Torshult kan den som vill pröva sin kondition bestiga den trevliga ”Torsa kulle”.