Ernatorps rote

Ernatorps by är en egen rote. Den har kvar sin egen karaktär av medeltida radby med tätt liggande gårdar och med i stort sett oskiftade inägor. Byn är känd sedan medeltiden men fornlämningar i omgivningen vittnar om bosättningar under bronsåldern. Med sin bebyggelse, åkrar och stenmurar är byn bland de mest värdefulla i länet.