Holma rote

Till Holma rote hör byarna Holma, Hagstad, Ramsås, Fagerås och Geboda. Hagstad och Holma ligger högt och bjuder på en härlig utsikt över bygden. Holmas ålder bekräftas av ett stort bronsåldersröse och av på senare tid funna ristningar i berghäll. Holma har fortfarande karaktären av en klungby. Fagerås var förr säteri och byn ligger tillsammans med Ramsås centralt vid riksväg 30.