Matkulls rote

Matkulls rote omfattar byarna Matkull, Källehult, Bredhult och Bölsmåla. I Matkull fanns förr socknens gästgiveri med en rik historia. Gästgiveriet har anor från slutet av 1600-talet, men i slutet av 1700-talet skrev skalden Johan Henrik Kjellgren att det inte var något vidare beställt med maten i Matkull. I Matkull fanns också en skola. Byarna ligger centralt utmed väg 30.