Föreningar

Det finns många aktiva föreningar i Berg socken. Här är några listade.

Bredband i Berg Norra

Bredband i Berg Norra förser norra delen av socknen, Lädja med omnejd, med bredband. 

Övriga delar av socknen har bredband på annat sätt.

För mer information läs Bredband via fiber.

 

Föräldrakooperativet Bergslund

Kooperativet är Bergs största arbetsplats med 8 anställda. Föreningen har en stabil ekonomi och en väl inarbetad organisation med en trogen personalstyrka. Antalet medlemsfamiljer har de senaste åren legat mellan 25-30 stycken och antalet inskrivna barn i verksamheten 35-45 stycken. För mer information läs om förskolan.

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka har som uppgift att förvalta och utveckla författarinnan Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg. Varje år arrangeras en sommarutställning med guider på plats. Gruppvisningar kan beställas. 

För mer information läs på Stiftelsens hemsida

Bergs Rödakorsgrupp

Berg ingår i Växjö Röda korskrets, men har en aktiv grupp i Berg. Deras huvuduppgift är att anordna den traditionella adventsfesten med luciatåg i Bergs bygdegård. Röda korset ingår i ett världsomspännande nätverk och arbetar för ett medmänskligt samhälle präglat av solidaritet och tolerans.

Kontaktperson: Kristina Krantz tel. 0470-75000

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels att ge diakonalt ekonomiskt bidrag i Lammhult, Berg, Asa och Aneboda.

För mer information läs på stiftelsens hemsida.

Bergs hembygdsförening

Hembygdsföreningen har en omfattande verksamhet i Berg med många medlemmar. Verksamhetens centrum är hembygdsgården strax öster om Bergs kyrka. Där finns en mangårdsbyggnad, ladugård och loftbod. Varje by har ett roteombud och hembygdsföreningen ansvarar för utgivandet av Bergkrönikan, en populär hembygdsbok som kommer ut varje år.

För mer information och kontakt läs på Bergs hembygdsförenings hemsida.

Bergs skytteförening

Bergs skytteförening är en aktiv förening inom luftgevärs- och jaktskytte. En 300 m lång skjutbana i Furuledet samt en ny digital luftgevärsbana i Bygdegården. För mer information och kontakt läs mer på www.bergskf.se.