Stiftelsen Gustafs Bjursjö

Stiftelsen Gustafs Bjursjö förvaltar fastigheten Bjursjö 1.1 med skog och kulturlandskap i syfte att vidmakthålla det 1950-talslandskap som tidigare ägaren Gustaf Andersson övertagit och fortsatte förvalta.

Fastigheten är överlåten till stiftelsen av Kammarkollegiet 1997 för att till allmänhetens fromma upprätthålla de natur och kulturvärden som fastigheten besitter.

Landskapsvårdspriset till stiftelsen Gustafs Bjursjö

Fastighetens bostadshus hyrs ut till privatpersoner. 

Kontakt: Karl Johan Krantz 070-2453972