Bergs scoutkår NSF

Berg scoutkår har verksamhet i tre avdelningar:

  • spårarscouter för er i åk 2-3,
  • upptäckarscouter för er i åk 4-5 
  • äventyrarscouter för er i åk 6-8.

De har träffarna i scoutstugan i Björka, men åker också på hajker och läger.

För mer information och kontakt läs på Bergs scoutkårs hemsida.