Bergs Rödakorsgrupp

Berg ingår i Växjö Röda korskrets, men har en aktiv grupp i Berg. Deras huvuduppgift är att anordna den traditionella adventsfesten med luciatåg i Bergs bygdegård. Röda korset ingår i ett världsomspännande nätverk och arbetar för ett medmänskligt samhälle präglat av solidaritet och tolerans.

Kontaktperson: Kristina Krantz tel. 0470-75000