Bergsjöns m. fl. sjöars fiskevårdsområdesförening

Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar för tillsyn och vård av fiskevatten i bl a Bråtasjön, Lädjasjön, Bergsjön och Löjesjön.

Fiskekort  – se flik under rubriken Leva och bo: Fiskekort

För karta över fiskevårdsområdet samt övrig relevant information hänvisas till Fiskekartan.se.

Övrig information kontakta Peter Gustavsson, Holkastorp, telefon 070-3034602.

Av länsstyrelsen förordnade tillsyningsmän är:

  • Bertil Johansson, Torshult
  • Jan-Erik Berglund, Hult
  • Björn Persson, Hjulatorp
  • Jonas Andersson, Åby
  • B-G Andersson, Hjulatorp
  • Mikael Andersson, Lädja
  • Pontus Glans, Torshult