Föräldrakooperativet Bergslund

Kooperativet är Bergs största arbetsplats med 8 anställda. Föreningen har en stabil ekonomi och en väl inarbetad organisation med en trogen personalstyrka. Antalet medlemsfamiljer har de senaste åren legat mellan 25-30 stycken och antalet inskrivna barn i verksamheten 35-45 stycken. För mer information läs om förskolan.