Bergs hembygdsförening

Hembygdsföreningen har en omfattande verksamhet i Berg med många medlemmar. Verksamhetens centrum är hembygdsgården strax öster om Bergs kyrka. Där finns en mangårdsbyggnad, ladugård och loftbod. Varje by har ett roteombud och hembygdsföreningen ansvarar för utgivandet av Bergkrönikan, en populär hembygdsbok som kommer ut varje år.

För mer information och kontakt läs på Bergs hembygdsförenings hemsida.