Bredband i Berg Norra

Bredband i Berg Norra förser norra delen av socknen, Lädja med omnejd, med bredband. 

Övriga delar av socknen har bredband på annat sätt.

För mer information läs Bredband via fiber.