Hur klarar vi oss i kris?

Krisberedskap i vid bemärkelse är en högaktuell fråga som stod i fokus på årets sockenstämma. Sockenrådet jobbar vidare med frågan.

Hur klarar vi en kris? Det är en fråga som diskuterats på årets sockenstämma med landshövding Maria Arnholm och försvarsdirektör Max Hector. Innan dess höll sockenrådet i oktober ett idémöte för Bergborna i frågan. 

Sockenrådet kommer att jobba vidare med frågan och alla intresserade är välkomna att hjälpa till. 

Här följer lite anteckningar av vad som sades på sockenstämman: 

Kort sammanfattning av

Föredragning av landshövding Maria Arnholm och försvarsdirektör Max Hector vid sockenstämman i Berg 12 november 2023.

Maria Arnholm inledde med att hon tidigare varit inbjuden till Berg men då tvingades lämna återbud. Hon var glad att ha fått en ny chans att besöka bygden.

Hon berättade lite om sin bakgrund och barndomens besök hos kusinerna i Växjö. Under sitt vuxna liv har hon bott och verkat i Stockholm, dels som politiker och dels i näringslivet. Som landshövding ska hon representera staten i Kronoberg.

En viktig uppgift just nu är att hjälpa kommunerna att bygga upp det civila försvaret i Kronobergs län. För inte så länge sedan hade vi ett starkt civilförsvar. Men vi/politikerna bestämde att lägga resurserna på andra saker. Alla talade då om att det var ”fred i Europa”. I dag är läget förändrat och det civila försvaret är åter i fokus.

En annan viktig uppgift för länsstyrelsen och landshövdingen är att leda den gröna omställningen. Det handlar om att kunna leva med bra villkor på ett hållbart sätt. Men hur gör vi det?

Landshövdingen öppnade för frågor och fick sådana om både var sockenrådet ska hitta pengar till gång- och cykelvägen, andra trafikfrågor som närtrafiken och varför länsstyrelsen är så långsamma i vargfrågan. I trafikfrågorna hade landshövdingen inga svar att ge eftersom de inte lyder under länsstyrelsen. I vargfrågan gavs svaret att det finns ett regelverk som måste följas. Man har fått signaler från regeringen att man vill se över vargpolitiken, men ännu är det detta regelverk som gäller nu.

Ordet gick över till försvarsdirektör Max Hector.

Han berättade att han tidigare varit beredskapsdirektör. Då handlade det om att förbereda för kris.

Nu har man återtagit totalförsvarsplaneringen där både civilt och militärt försvar ingår. Man förbereder för krig, som ett värsta-scenario, men samma organisation ska göra oss förberedda oavsett vilka kriser vi drabbas av.

Han pratade om att landsbygden är starkare i kris än städerna. ”Vi vet att landsbygden sitter på stora resurser i det här avseendet.” Vi är vana vid att göra saker själva och att ta ansvar för varandra. Landsbygden har stora resurser i det här avseendet och måste också förberedas på att kunna ta emot internflyktingar.

Man pratar om att vi var och en ska ha en beredskap för sju dagar, men tillsammans är vi starkare än så. Grunden är att den som kan ta hand om sig själv ska göra det, så att samhällets (kommunernas) resurser kan läggas på de svagaste. Men om vi kan hålla ihop så blir uthålligheten längre än om var och en enbart tänker på sig själv.

I en bygd som Berg handlar det om att ta fram en ”krispärm” för socknen, inventera resurserna och göra en egen plan. Finns det sjukvårdskunniga? Finns det vatten? Har vi pumpar och kärl! Var samlas vi? Tid och plats? Kan vi använda jaktradion?

Allt det här gör att vi blir förberedda inför kommunens beredskapsarbete.

Lär känna dina grannar, uppmanar Max Hector. Det är en bra start!