Gångväg mellan bygdegården och kyrkbyn

Ett starkt önskemål från Bergborna är att få gång- och cykelvägar utmed våra mest trafikerade vägar.

Det har kommit fram i både den enkät och de workshops vi haft det senaste året. Sockenrådet har arbetat vidare med frågan och inriktar sig i första hand på en gångväg mellan Bergs bygdegård och kyrbyn. Inte minst för förskolebarnens skull. 

Vi ser det som en stor fördel om man skulle kunna binda samman bygdegården med kyrkbyn och inte minst den nya mötesplatsen Björkängen (gamla fotbollsplanen) där det händer mycket just nu.

Frågan har tagits upp även på Direktmöte med Växjö kommun. Vi kommer också att ta reda på hur man gått till väga i Linneryd där sockenrådet hittat finansiering till en gångväg till badplatsen (Smp). 

Har du tankar och idéer om hur vi kan lösa detta? Kontakta någon i sockenrådet.