Gångväg på G

Ett starkt önskemål från Bergborna är att få gång- och cykelvägar utmed våra mest trafikerade vägar. Nu kan första projektet bli verklighet!

Det har kommit fram i både den enkät och de workshops vi haft för Bergborna. Sockenrådet har arbetat vidare med frågan och inriktar sig i första hand på en gångväg mellan Bergs bygdegård och kyrkbyn. Inte minst för förskolebarnens skull. 

Vi ser det som en stor fördel om man skulle kunna binda samman bygdegården med kyrkbyn och inte minst den nya mötesplatsen Björkängen (gamla fotbollsplanen) där det händer mycket just nu.

Sockenrådet har i samarbete med Bergslunds GoIF sökt pengar från Leader Linné  och Växjö kommun för att kunna göra en enkel gång- och cykelväg mellan bygdegården och Björkängen. 
Om allt går vägen (vi håller tummarna) så kanske bygget kan påbörjas framåt hösten. Berörda parter är informerade. En säker gångväg på sträckan kommer bland annat att förbättra möjligheterna för förskolan att vistas utanför den egna tomten, något som trafiksituationen i dagsläget förhindrar.