Det hände på föreningsmötet

För en tid sedan samlades representanter från bygdens föreningar för att diskutera gemensamma frågor. 

Statusen för gång- och cykelvägen till Berg diskuterades, liksom framtiden för Röda korsets luciafest. Med mera.

Anteckningarna från mötet hittar du här.