Andra gången gillt - landshövdingen till sockenstämman!

För två år sedan fick landshövding Maria Arnholm förhinder. Nu gör vi ett nytt försök då alla Bergbor kallas till sockenstämma söndagen den 12 november kl 16 i Bergs bygdegård.

På programmet står ordinarie årsmötesförhandlingar med val av sockenrådet. Vi kommer också att ge tillfälle till information och diskussion om aktuella frågor som gång- och cykelvägen till Bergs kyrkby. 

Landshövding Maria Arnholm kommer att tillsammans med en expert från länsstyrelsen att prata om vår krisberedskap. Välkommen att ställa frågor!

Och sen serveras förstås smörgåstårta!

Välkomna! /sockenrådet