Workshop oktober 2021

Hösten 2021 ordnades en workshop som uppföljning på den enkät som gjorts tidigare samma år. Den handlar om vad Bergborna vill satsa på framöver. 

Sammanfattning workshop