Trafik - skrivelse 2018

Under 2018 arbetade sockenrådet mycket med trafikfrågor riktade mot de oskyddade trafikanterna. Myndigheter, politiker och andra makthavare bjöds in till en trafikdag och fick besöka platser som sockenrådet anser trafikfarliga. Våra synpunkter fick inget konkret gensvar.

Här är en skrivelse som sockenrådet skickade till beslutsfattarna efter trafikdagen. 

Trafikskrivelse 2018