Föreningssamverkan september 2023

För andra året har representanter för bygdens föreningar samlats för att informera varandra och diskutera frågor som är gemensamma. Mötet hölls på Lilla Björka. 

Minnesanteckningar från möte 6 sept 2023