Föreningssamverkan sept 2022

Kontaktpersoner för föreningarna i Berg kommer att träffas regelbundet för att utveckla samarbetet och öka kunskapen om varandra. Detta är ett resultat av de workshops som genomfördes vintern 21/22. Detta är anteckningar från första mötet i september 2022 med bl a presentation av deltagarnas verksamhet.

Föreningssamverkan sept 2022