Enkätsvar - våren 2021

Våren 2021 genomfördes en enkät, både på webben och via Bergbladet. Enkäten var främst för att dokumentera intresset för eventuella lägenheter eller verksamhetslokaler i Bergs sockenstuga. Men i enkäten ställdes en rad andra frågor om vad Bergborna vill och hur man vill utveckla sin bygd. 

Sammanställning enkät 2021