Småstugornas folk i BergBoken finns att köpa hos Bergs hembygdsförening och kan beställas hos

Bengt Göransson
Lädja trulsagård 3
363 94 Lammhult
Tel 070-547 79 54

Priset är 150 kronor.