Småstugornas folk i Berg


Välkommen till databasen "Småstugornas folk i Berg"

Denna databas kan ses som ett komplement till boken "Småstugornas folk i Berg" men den kan också användas helt separat.
I basen finns de torp och backstugor som funnits i Berg sedan slutet av 1700-talet och fram till andra världskriget, eller till dess att torp och småstugor blivit friköpta och bildat egna fastigheter.
Här finns också alla de personer som under dessa år varit bosatta i småstugorna och omnämnda i Bergs kyrkoböcker.

Databasen byggdes upp jämsides med att material till boken samlades in. Bergs hembygdsförening står bakom projektet och arbetet har i första hand gjorts av Sune Andersson, Alvar Karlsson och Åke Stern.

Du kan antingen söka på torp eller på person. Du kan söka direkt på ett torpnamn eller du kan gå via de tio rotarna och där söka på de olika torpen. Söker du på person kan du söka på för- eller/och efternamn och på födelseår mm.

Under åren 2011-2020 har torpen kordinatsatts och vilka observationer som gjordes vad gäller spår av byggnader, odlingar, träd och växter vid respektive torp har noterats under "Uppdatering". En karta med torpen har även skapats i Google Maps.

Lycka till!