Pengar till musikprojekt för barn i Berg

Föreningen Musik i Berg har beviljats pengar för ett nytt musikprojekt riktat till barn.

Musik i Berg har sökt pengar från statliga Kulturrådet för detta ändamål och är glädjande nog bland de ansökningar som beviljats. Under ett år  framöver kommer flera konserter/program riktade till barn i åldrarna 2-10 år att arrangeras med hjälp av det statliga stödet.