Föreningarnas verksamhet

Läs minnesanteckningar från första samverkansmötet mellan föreningarna i Berg i sept. 2022.