Berg Socken
Startsida
Leva och bo
Turism
Sockenrådet
Torget
Bergveckan
Företag
Föreningar
Leaderprojekt

2020-04-15

Brandskyddsutbildningen den 2 april är inställt tills vidare. Hjärtlungräddning som planeras till 15 april håller vi öppet några dagar till. Anmäl gärna intresse för båda utbildningar då kan vi återkomma när nya datum bestäms.

Så här löd inbjudan i Bergbladet:
Gratis utbildning i brandskydd och HLR/hjärtstartare för
oss som bor i Bergs socken.
Kronobergs bygdegårdsdistrikt finansierar genom medel från
Leader Linné Småland utbildning i hjärt-lungräddning och
brandskydd för invånarna i Bergs socken.
- Brandskydd 2 april kl 17.30-21.00
- Hjärt-lungräddning 15 april kl 17.30-21.00
i Bergs bygdegård
Utbildningen är gratis och genomför i samverkan med
Brandskyddsföreningen och HLR instruktören Ingelstad
Under kvällen serveras fika
Max 20 deltagare på HLR/hjärtstartare, först till kvarn……
Anmäl dig till: Steffi Tiedt, sms 070 428 9519
e-post steffi.tiedt@gmail.com.

Ändra nyheten | Ta bortSidan skapad av MG Webbproduktion

Läs mer om Elin Wägners hem Lilla Björka Läs senaste numret av Bergbladet Se programmet för årets Bergveckan Besök torget med forum och anslagstavla Lokaler för uthyrning