Berg Socken
Startsida
Leva och bo
Turism
Sockenrådet
Torget
Bergveckan
Företag
Föreningar
Leaderprojekt

Trafikdag med makthavarna

Sockenrådet bjöd den 15 februari 2018 in representanter från Trafikverket, Länstrafiken och Växjö kommun till en trafikdag med fokus på oskyddade trafikanter på landsbygden. Vi hoppas att vi skapat opinion för landsbygdens behov i stort och påtalat brister i Berg i synnerhet. Se dokumentation.

Hur kan vi förbättra kommunikationsmöjligheterna för ej bilburna? Hur kan vi minska riskerna för fotgängare och cyklister? Och hur kan vi förbättra busshållplatsernas säkerhet?
Det var några av de frågor som togs upp på mötet.
Man kan inte säga att vi fick direkt respons på våra synpunkter, men i några delar känns det ändå som om vi öppnade ögonen något.
Under fliken "sockenrådet - protokoll och dokument" hittar du all dokumentation över vår argumentation.
Arbetet fortsätter!

Anteckningar från trafikdagen
Ur presentation på trafikdagen
Skrivelse Trafikdagen

Ändra nyheten | Ta bortSidan skapad av MG Webbproduktion

Läs mer om Elin Wägners hem Lilla Björka Läs senaste numret av Bergbladet Se programmet för årets Bergveckan Besök torget med forum och anslagstavla Lokaler för uthyrning